Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Annen informasjon - Alt du vil vite om Hammerfest - Meridianstøtten - Struves meridianbue - Meridianstøtten

Struves meridianbue - Meridianstøtten

Meridianstøtten, Foto Bjørn Geirr Hansson
Foto: Bjørn Geirr Hansson

Struves meredianbue, betegnet som Struve Geodetic Arc, med Meridianstøtten i Hammerfest som endepunkt, ble 15. juli 2005 vedtatt plassert inn på FNs liste over verneverdige kulturminner. Dette er det første teknisk-vitenskapelige kulturminnet som har kommet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Arbeidet med den russisk-skandinaviske gradmålingsrekken fra Ismail ved Svartehavet til Hammerfest ved Norskehavet ble gjennomført i løpet av årene 1816 til 1855. 10 nasjoner var involvert i arbeidet. De andre målepunktene i Norge ligger i Alta og Kautokeino.

Meridianstøtten står på Fuglenes, like ved Hammerfest videregående skole. 

Meridianstøtten og området rundt er fredet med hjemmel i kulturminneloven, og besøkende oppfordres derfor til å vise aktsomhet i sin ferdsel i området.

Følgende tekst er inngravert på Meridianstøtten:

"Det nordligste endepunkt av en meridianbue på 25° 20`fra det nordlige ocean til Donaufloden – gjennom Norge, Sverige og Russland. Etter foranstaltning av HM Oscar I og keiserene Alexander I og Nicolaus I ved uavbrutt geometrer. Bredde 70° 40` 11,3``."

Her kan du lese mer om:    

Finn fram

Web levert av CustomPublish AS