Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
utsikt til håja

Miljø

Miljø skal være et gjennomgående hensyn for all kommunal virksomhet, Plan- og utviklingsavdelingen v/miljøvernrådgiver har likevel et spesielt ansvar for miljøsaker.

Noen aktuelle temaer som vi jobber med:

  • Friluftsliv - Tilrettelegging av løyper og turområder - også med tanke på turisme
  • Produksjon av turkart som kan kjøpes på servicekontoret
  • Fokus på kvalitet og miljø i måten vi bygger i og bruker byen / tettstedene
  • Miljøfyrtårnsertifisering av bygg og virksomheter
  • Kultivering av sjøbunn - utsetting av kunstige rev
  • Kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold på land og i sjø
  • Oppfølging av oppsett og funksjon av nytt reingjerde rundt byen
  • Forurensning i havnebassenget - kartlegging og tiltak
  • Nærmiljø- og trivselstiltak

Kunstige rev
Hammerfest kommune satt ut 24 enheter med kunstige rev sommeren 2006. Her kan du lese mer om prosjektet:

Miljøfyrtårn 
Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter.
Hensikten er å heve miljøprestasjon så det monner i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig.
Som et hovedprinsipp skal hele virksomheten sertifiseres.

Les mer om Miljøfyrtårn-programmet på hjemmesiden til Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Klima 

Miljøvernkonsulenten er kommunens kontaktperson og veileder.Besøksadresse: Hammerfest Rådhus, Rådhusplassen 1
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02554
Telefax: 784 02602
Miljøvernrådgiver: Tom Eirik Ness 


 

 

 

Web levert av CustomPublish AS