Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter alt i våre omgivelser som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Ansvar og myndighet for fagområdet er tillagt kommunen med hjemmel i folkehelseloven. For mer informasjon, les her.

Kommunens ansvar på dette området kan ivaretas med ulike virkemidler; gjennom veiledning/rådgivning, tilsyn og deltakelse i planarbeid og samarbeidsorganer.


Kommunens ansvar ivaretas av
Forum for Miljørettet helsevern som består av:

  • Kommuneoverlege (leder)
  • en representant for fastlegene
  • ledende helsesøster
  • miljøvernrådgiver
  • rådgiver fra sektor for skole og oppvekst

Forum for Miljørettet helsevern skal på bakgrunn av sin oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på denne, foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak og gi råd og uttalelser om helsemessige forhold overfor andre fagmyndigheter, virksomheter og befolkningen for øvrig (jfr §5 i forskriften).

Nærmere informasjon om framgangsmåte for å melde saker til Forum for Miljørettet helsevern.

Skjema for å melde inn sak til Miljørettet helsevern

Retningslinjer for miljørettet helsevern (2016)


Kontaktinformasjon:
Kommuneoverlege Sonni Schumacher
Postboks 1224
9616 Hammerfest
E-post: sonni.schumacher@hammerfest.kommune.no
Tlf: 78 40 24 59
Besøksadresse: Strandparken 1, 4.etg., Fag og forvaltning.

Web levert av CustomPublish AS