Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Valg 2019

Møtebok for kommunestyrevalget 2019 i Hammerfest kommune.

Kandidatkåringen er ferdig beregnet og kan ses i vedlagte møtebok

Vedlagt publiseres møtebok for kommunestyrevalget 2019 i Hammerfest kommune.  De ikke valgbare kandidatene er nå satt til side og det er  gjennomført en manuell justering i samarbeid med Valgdirektoratet.
Tallene(kvotient) i tabellen på side 21 som fordeler mandatene er dermed ikke helt korrekt. Men dette får ingen konsekvens for mandatfordelingen da forskjellene er så pass små.
 
Møtebok og korrekte tall(Kvotient) legges frem for Valgstyret for godkjenning i morgen, onsdag 11. september 2019.
 
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS