Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Næring

Inngressbilde næringsavdelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringsavdelingen er kommunens redskap i utviklingsarbeid mot eksisterende og nye næringsaktører, og dermed en naturlig samarbeidspart for næringslivet.

Avdelingen arbeider innenfor:

  • Fiskeri og havbruk
  • Petroleumsvirksomhet
  • Reiseliv (i samarbeid med destinasjonsselskapet Hammerfest Turist A/S)
  • Handels-, service- og kulturnæring

Arbeidsområder
Næringsavdelingen, i samarbeid med næringslivet, utarbeider langsiktige strategier og årlige handlingsplaner for kommunens næringsrettede innsatsområder. Vi knytter planene opp mot utdanning/kompetanseutvikling og infrastruktur innen hvert av områdene.

Vår fremste målsetting er å skape nye arbeidsplasser gjennom å styrke rammebetingelsene for næringslivet i kommunen.

Andre oppgaver knyttet til næringsavdelingen er markedsføring av Hammerfest, kommunikasjonstilbud, videregående utdanning, vertskapsfunksjoner m.m.

Vi gir råd og veiledning til etablerere og bedrifter, og bistår i arbeidet med kontakt mot andre offentlige instanser.

Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusplassen 1, Hammerfest
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon: 784 02000
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no


 

 


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS