Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Overgrepsmottak

Overgrepsmottak i Hammerfest sykehus – åpent hele døgnet
Har du vært utsatt for et seksuelt overgrep eller andre seksuelle krenkelser? Har du nylig opplevd vold i nære relasjoner? Overgrepsmottaket er et tilbud for ungdom over 14 år, kvinner og menn som nylig har vært utsatt for seksuelt overgrep eller vold i nær relasjon. Overgrepsmottaket ved legevakten tilbyr akutt medisinsk behandling og rådgivning (max en uke etter overgrep). Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet. Tilbudet er uavhengig av politianmeldelse og alle som arbeider her har taushetsplikt.

Slik tar du kontakt
Ønsker du hjelp kan du kontakte legevakten på telefon 116117, eller du kan komme direkte til legevakten på Hammerfest sykehus. Det formidles kontakt med sykepleier og lege med spesialkompetanse innenfor overgrep.

Dersom overgrepet nettopp har skjedd, er det viktig at du ikke dusjer, spiser, drikker eller går på toalettet før du kommer.

Tilbudet ved overgrepsmottaket omfatter:

  1. Omsorg i trygge omgivelser - Du møter en erfaren sykepleier og lege som du kan prate med i trygge omgivelser.
  2. Medisinsk undersøkelse og informasjon - Hvis du ønsker det kan du få medisinsk behandling og oppfølging med tanke på skader, smittsomme sykdommer, graviditet og mer
  3. Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis - Ved en eventuell rettssak er det viktig å gjøre en rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis.
  4. Rådgivnings- og oppfølgingssamtaler - Vi tilbyr akutt kriserådgivning og oppfølgingssamtaler. Erfaring viser at det er gunstig å ta imot profesjonell rådgivning når en opplever kriser. Ved behov for ytterligere hjelp kan vi henvise til andre instanser.
  5. Bistandsadvokat- Har du vært utsatt for overgrep har du krav på gratis advokathjelp. Overgrepsmottaket er behjelpelig med å opprette kontakt slik at advokaten kan veilede deg videre.
  6. Eventuelt anmeldelse - Ønsker du å anmelde forholdet kan politiet kontaktes, men politianmeldelse er ingen forutsetning for å benytte seg av tilbudet.

Du bestemmer hvilke deler av tilbudet du ønsker å ta imot, og vi respekterer dine valg!

Husk at du er ikke alene!

Undersøkelse ved vold i nære relasjoner
Et tilbud Hammerfest kommune/legevakt har for personer som har vært utsatt for vold fra ektefelle, partner eller andre personer i nær omgangskrets. Legevakt tilbyr akutt medisinsk behandling, sporsikring, fotografering/skadedokumentasjon, rådgivning og videre oppfølging av mulige reaksjoner etter voldstrauma.
Slik tar du kontakt : Kontakt legevakt på tlf. 116 117, eller du kan komme direkte til legevakten på Hammerfest sykehus.

Tilbudet er uavhengig av politianmeldelse.


Kontaktinformasjon - Overgrepsmottaket:

Besøksadresse: Hammerfest sykehus, legevakten
Telefon: 116 117


Web levert av CustomPublish AS