Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Personvernerklæring - Personvernerklæring
Personvern

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Hammerfest kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Lov om behandling av personvern

Personvernerklæringen er i henhold til EUs forordning for personvern (GDPR). Se hva dette innebærer på Datatilsynets nettsider.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger du fyller inn i, oversendes elektronisk til Hammerfest kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse.

Hammerfest kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for mottaker, Hammerfest kommune, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Hammerfest kommune kan motta og lagre disse opplysningene.

Sikker dataoverføring

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene slettet.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må da ta kontakt med Servicekontoret, jf. informasjon nedenfor.

Aldersgrense

Du bekrefter at du er over 18 år.

Henvendelser

Hammerfest kommune har etablert Personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Personvernombudet kan kontaktes slik:
personvernombud@hammerfest.kommune.no eller via telefon 78 40 25 06.Brev kan sendes til:
Personvernombudet
Nina Moen Olsen
Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Spørsmål vedrørende personvernerklæringen kan også rettes til Servicekontoret på telefon
78 40 20 00, eller e-post: servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS