Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Rus- og psykiatritjenesten

Rus- og psykiatritjenesten holder til i Strandgata 49, Storgata 24 og Montenegro bo- og lavterskeltilbud. Vi kan tilby samtaler, råd og veiledning, innsøking til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), miljøarbeid og ulike aktiviteter.

Tjenestens målgruppe:

Innbyggere i Hammerfest kommune som har psykiske vansker/ plager eller sosiale utfordringer

Formål med tjenesten:

 • Sikre at individer som har behov for hjelp fra rus- og psykiatritjenesten blir forsvarlig ivaretatt etter gjeldende lover
 • Bistå den enkelte med råd og veiledning til å mestre en hverdag uten bruk av alkohol eller andre rusmidler
 • Forebygge psykiske vansker og/ eller rusproblematikk hos den enkelte
 • Råd og veiledning til pårørende

Tjenesten omfatter:

 • Samtaler, oppfølging, råd og veiledning
 • Administrering av medisiner
 • Kartlegging av rusbruk
 • Miljøarbeid i hjemmet
 • Innsøking til rehabilitering
 • Psykiatrisk samtaleterapi voksne
 • Tili:ut – Samhandlingstiltak for barn og unge voksne Les mer 
 • Montenegro bofellesskap og lavterskelsenter (Oppstart i 2018)
 • Oppfølging av gravide med rusproblem. Les mer

Strandgata 49

Åpningstider Strandgata 49:

Mandag 09.00 – 15.00
Tirsdag 09.00 – 15.00
Onsdag 11.00 – 15.00
Torsdag 09.00 – 14.00
Fredag 09.00 – 15.00

Hvordan søke tjenesten:

 • Lege eller andre offentlige instanser kan henvise pasienter til rus- og psykiatritjenesten
 • Du kan selv bestille time ved henvendelse til rus- og psykiatritjenesten. Tlf: 78402737
 • Personlig oppmøte eller søknadskjema som du finner du her (for utskrift) eller Søk elektronisk via selvbetjeningsportalen

Storgata 24

Her har vi døgnbemannet omsorgsbolig for personer med psykiske lidelser, samt et dagsentertilbud.

Dagsenteret er en tjeneste hvor brukeren får oppleve sosial aksept, kontakt og samhørighet. Her er det muligheter for sosial trening, hjelp og støtte til å komme i gang med ulike aktiviteter, med det formål å utvikle, lære og mestre utfordringer i hverdagen.

Dagsenteret skal være et ledd i rehabilitering til mennesker med psykiske lidelser/ vansker og eller og sosiale utfordringer. Dagsenteret skal tjene som støtte og holdepunkt for enkeltmennesket, og slik forebygge isolasjon og ensomhet.

Dagsenteret tilbyr også den enkelte praktisk hjelp, råd og bistand til å nyttiggjøre seg andre tjenester og hjelpetiltak.

Åpningstider Storgata 24, 2. etg:

 • Mandag - fredag: 09.00 – 14.00.

Hvordan søke tjenesten:

 • Lege eller andre offentlige instanser kan henvise pasienter til rus- og psykiatritjenesten
 • Du kan selv bestille time ved henvendelse til rus- og psykiatritjenesten. Tlf: 78 40 27 37
 • Personlig oppmøte eller søknadsskjema som du finner her (for utskrift) eller Søk elektronisk via selvbetjeningsportalen

Montenegro bo- og lavterskelsenter

Adresse: Idrettsveien 56.

Montenegro bo- og lavterskelsenter er et nytt tilbud for personer med rusavhengighet/dobbeltdiagnoser.

Senteret består av fem boliger med døgnbemanning, en overgangsbolig og et lavterskelsenter.

Lavterskelsenter

På lavterskelsenteret består tilbudet i dag av et ernæringstiltak der det serveres varm mat tre dager i uka, mandag, onsdag og fredag. Drop-in samtaler, treningsrom med egne dame- og herregarderober, NADA-akupunktur på mandager og onsdager, biljard, bordtennis, playstation, brettspill og  aktivitetsturer.

I tillegg kommer NAV til lavterskelsenteret på tirsdager og torsdager for å gi råd og veiledning rettet mot økonomi og gjeld.

Åpningstider:

Mandag – Fredag kl. 11.00 – 14.00

Hvordan søke tjenesten:

Boligtilbud

Botilbudet består av seks leiligheter for personer med dobbeltdiagnoser. Med leiekontrakten følger det et vedtak om individuell oppfølging. Boligen vil være døgnbemannet og skal være med på å skape trygge boforhold for beboerne.  Det er fem boliger i 2. etasje og én overgangsbolig i underetasjen. Overgangsboligen har mindre oppfølging og skal sikre at overgangen til egen bolig ikke blir så brå.

 

Kontaktinformasjon:

Rus- og psykiatritjenesten
Postboks 1224
9616 Hammerfest
Telefon: 78 40 27 37
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS