Skatt

2017-11-27

Skatteinnkreving

Eiendomsskatt


Kontaktinformasjon - Skatteavdelingen:
Besøksadresse: Storgata kommunehus, Storgata 17, 3. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
e-post: skatt@hammerfest.kommune.no

Telefon skatteavdelingen: 78 40 20 25
Telefon skatteoppkrever: 78 40 25 19