Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
skolehelse

Skolehelsetjenesten

Tlf: 78 40 24 10

Skolehelsetjenesten skal fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant alle elever i grunnskolen og videregående skole. Tjenesten finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen.

Skolene i Hammerfest har en eller flere faste helsesøstre tilknyttet den enkelte skole.
Skolehelsetjenesten har en fast lege som foretar de rutinemessige undersøkelsene og noe undervisning.
Det er regelmessige konsultasjoner og undersøkelser ved de ulike alderstrinn. Se brosjyre.

Foruten de oppsatte kontaktene, vil det være oppfølging av elever ved behov. Dette skjer ved at foreldre, lærere eller eleven selv tar kontakt.

Timebestilling: Personlig oppmøte, telefon eller E-post.

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 78 40 24 10

Telefontid: 08.00-09.00 og 12.00-15.00

Sommertid, 15.mai-15.september: 08.00-10-00 og 12.00-14.30

Åpningstid: 08.00-15.00(14.30 sommertid)

E-post: helsestasjonen@hammerfest.kommune.no

Adresse: Strandgata 52, 6. etasje

Brosjyre: BROSJYRE skolehelsejenesten 2018 -2019.pdf

Les mer om skolehelsetjenesten her


Postadresse:

Helsesøstertjenesten
Postboks 1224
Strandgata 52, 6. etasje
9616 Hammerfest

E-post: helsestasjonen@hammerfest.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS