Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Inngressbilde_ Sørøya - Den grønne øya i nord

Friluftsliv som merkevare og identitet

Sørøya - Den grønne øya i nord

Hammerfest kommune har mange «naturklenodier og skatter» som har vakt begeistring og glede i generasjoner og hatt stor betydning for manges identitet og livskvalitet.
I Hammerfest (og på Sørøya) oppgir mange den vakre og allsidige naturen som en av årsakene til at de blir boende nettopp her.

2013-11-04
Inngressbilde ENG

The outdoor life as a brand and identity

Sørøya - The greeen island of the north

The municipality of Hammerfest has an abundance of natural treasures and riches that have enraptured and delighted countless generations, playing a vital role in the identity and quality of life of many people. Many people in Hammerfest (and on Sørøya) say that its beautiful and varied natural environment is one of the reasons why they have decided to settle down here rather than anywhere else.

2013-11-04
Inngressbilde FLA

Buitensport als merkartikel en identiteit

Sørøya - Het groene eiland van het noorden

De gemeente Hammerfest beschikt over vele natuurlijke kleinoden en schatten die al generaties lang plezieren en bekoren en van groot belang zijn voor de identiteit en levenskwaliteit van vele mensen. De prachtige en gevarieerde natuur in Hammerfest en op Sørøya is voor velen een reden om hier te komen wonen.

2013-11-04
Web levert av CustomPublish AS