Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Helse og velferd - Sosiale tjenester - Sosiale tjenester

Sosiale tjenester

Sosiale tjenester

Alle har rett til nødvendige sosiale tjenester i den kommunen de bor i.
Kommunen har plikt til å informere om de ordninger som finnes.

Den kommunale sosialtjenesten gir informasjon og veiledning som kan hjelpe til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hjelpen er gratis for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Den som ikke kan sørge for eget livsopphold eller dra omsorg for seg selv, kan ha krav på økonomisk støtte fra sosialetjenesten og/eller andre tjenester. 
I Hammerfest er den kommunale sosialtjenesten underlagt NAV Hammerfest.
Les mer om økonomisk sosialhjelp her.


I tillegg tilbyr kommunen og andre offentlige etater i Hammerfest en del økonomiske og praktiske tjenester og tiltak som har stor betydning for mange.

Les mer:

Annen informasjon:

Flere tjenester:

For flere tjenester henvises det til menypunktet Helse og omsorg i venstremenyen.


Kontaktinformasjon - NAV Hammerfest:

Besøksadresse: Strandgata 52 (Strandparken), Hammerfest
Postadresse: Postboks 415, 9615 Hammerfest
Telefon: 55 55 33 33. Telefontid: 08.00–15.30
Hjemmeside: http://www.nav.no
Publikumsmottak: Strandgata 52, 9600 Hammerfest, mandag-fredag kl.10.00-14.00

Web levert av CustomPublish AS