Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Helse og velferd - Helse og omsorg - Støttekontakt - Støttekontakt – Å være støttekontakt

Støttekontakt – Å være støttekontakt

En støttekontakt er ment å være en hjelp til en meningsfull fritid for den enkelte. Tyngdepunktet i rollen skal ligge i kontakt og støtte, på brukerens premisser og etter dennes ønsker. Det er ofte personer uten spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter. Oppgaven er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, og eventuelt personlig råd og hjelp. Å være støttekontakt innebærer å være et medmenneske, være positiv, aktiv og kreativ.

Støttekontakttjenesten organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt - den tradisjonelle metoden med en til en kontakt.
  • Deltakelse i aktivitetsgruppe – her får en eller to støttekontakter ansvaret for en gruppe av brukere.
  • Individuelle tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon – her kan brukere inkluderes i en aktivitet gjennom et samarbeid mellom kommunen og den frivillige organisasjonen.

De fleste som har støttekontakt vil ha en av disse tre løsningene, men for noen vil det være aktuelt å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon.

Kan du tenke deg oppdrag som støttekontakt?

Her finner du mer informasjon om støttekontaktarbeid og registreringsskjema for nye støttekontakter.

 


Kontaktinformasjon - støttekontakttjenesten:

Støttekontaktkoordinator: Svein Georg Vaagland
Besøksadresse. Strandgata 52, 4. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon 78 40 26 78, mobil 474 89 447
E-post: svein.georg.vaagland@hammerfest.kommune.no
 

Web levert av CustomPublish AS