Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Fiskesonekart Storvatnet 2012.

Fiske i Storvatnet

Vannet har bestander av ørret og sjørøye. Det er tillat å fiske etter ørret i vatnet i avmerket område. Fiske etter sjørøye er ikke tillatt pga. negativ bestandsutvikling. Krav om fiskekort.

2012-05-31
Web levert av CustomPublish AS