Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Tjenestekatalog - Tjenestekatalog

Tilskudd til kommunale avgifter

Generelt

Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Hammerfest til delvis dekning av kommunale avgifter for personer/husstander med lav inntekt.

 

Målgruppe

Eldre, utføre og andre med lav inntekt.

Kriterier/vilkår

  • Søker/husstanden skal være folkeregisterregistrert på boligen.
  • Husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens gjeldende satser for ung ufør. Inntil 4 husstandsmedlemmer kan medtas.
  • Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelig verdipapirer skal ikke overstige kr 150.000,-
  • Tilskudd innvilges med inntil 50% av faktisk kommunalt gebyr eks. mva med en øvre grense på kr 5.000,-.
  • Det må søkes hvert år.
  • Tilskuddet utbetales samlet eller kommer til fradrag på faktura.

Søknadsfrist: 1.september hvert år.

Saksbehandling

Søknader behandles av bolig og eiendomsavdelingen.

Annen informasjon

Mer informasjon og utskrift av søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret.


Søknad sendes til:
Hammerfest kommune, Servicekontoret, postboks 1224, 9616 Hammerfest

Tjenesten oppdatert: 20.04.2018 12:26

Web levert av CustomPublish AS