Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Politikk - Ungdomsrådet - Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Hammerfest ungdomsråd består av ungdommer bosatt i Hammerfest. Det er 9 faste medlemmer og 9 vara. Valg foregår hver høst og man velges for et skoleår om gangen.

Ungdomsrådet er ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen. Ungdomsrådet skal gi forslag og råd til kommunens politiske og administrative ledelse i saker som angår ungdom.

Målet er å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Ungdomsrådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstsvilkår i Hammerfest på dagsorden. Derfor skal rådet være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom. Husk at dagens ungdom er morgendagens voksne.

Ungdomsråd 2017-2018

Faste representanter

 • Camilla Løkke Berntsen, Hammerfest VGS
 • Brian Fredriksen, Hammerfest VGS
 • Beate Marie Hægdahl Paulsen, Hammerfest VGS
 • Ine Charlene Johansen, Breilia skole
 • Sigrid Kvam Jørstad. Breilia skole
 • Tiril Johansen, Fjordtun skole
 • Elias Holmgren, Fjordtun skole
 • Brage Elias Paulsen, Forsøl skole
 • Erling-André Haneboe, Kvalsund skole
 • Christoffer Kristoffersen, Kvalsund skole
 • Serine Nikodemussen, Kokelv oppvekstsenter
 • Leona Snellman, Kokelv oppvekstsenter
 • Daniel Solem, Breilia skole avdeling Båthuset

Vararepresentanter

 • Johannes Hoff Sletten, Hammerfest VGS
 • Ruta Ramoskaite, Hammerfest VGS
 • Leyla Holmgren, Hammerfest VGS
 • Sindre Kristiansen, Hammerfest VGS
 • Ibrahim Ali Mokhtar, Breilia skole
 • Kaja Paulsen, Breilia skole
 • Sara Marie Birkeland, Breilia skole
 • Victoria Sundt Garder, Breilia skole
 • Knut-Erik Hatlem, Fjordtun skole
 • Miriam Zahl, Fjordtun skole
 • Chris-Stian Holmgren, Kvalsund skole
 • Trygve Taknes, Kokelv oppvekstsenter
 • Niclas Sivertsen, Breilia skole avdeling Båthuset
Web levert av CustomPublish AS