Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Bygg, eiendom og næring - Veiledning for fjerning av oljetank i Hammerfest kommune - Orientering om behandling og prosess for oppgraving av gamle oljetanker på egen eiendom
oljetank

Orientering om behandling og prosess for oppgraving av gamle oljetanker på egen eiendom

Bakgrunn:

  • Stortinget har innført forbud mot fyring med fossil olje innen 2020. Da blir du nødt til å fjerne tanken.

Siden oljetanker byr på store miljøutfordringer, er du nødt til å tømme og rense den før den kan fjernes. Er tanken av glassfiber kan det etter avtale med kommunen tillates å la den ligge ved å fylle den med løsmasse, men det beste er å få den fjernet.

Ståltanker skal graves opp uansett. De må etterpå leveres som spesialavfall til godkjent deponi/avfallsselskap.

Tanken må opp

Problemet med en tank som tas ut av bruk er heller ikke løst dersom man får brent opp all oljen eller parafinen. Det er nemlig ikke bare å fylle den tomme tanken med stein og jord og la den ligge i fred og ro, slik mange tror. Bare i spesielle situasjoner, der oppgraving vil medføre store kostnader eller vanskeligheter, kan kommunene tillate dette. I de fleste kommuner er praksisen streng.

Hammerfest kommune tillater ikke at gamle tanker blir liggende så sant det er mulig å få dem opp, det vil i praksis si så lenge de ikke ligger slik til at bygninger vil rase dersom man graver dem opp.

Det er to grunner til det. Den ene er at det kan være et uoppdaget hull i bunnen av den gamle tanken. Dersom man bare fyller den igjen og lar den ligge, vil forurensningen fra lekkasjen aldri oppdages eller renses bort. Den andre grunnen er at vi vil minimere fare for uhell.  Det har vært  tilfeller der oljeleverandøren har gått til feil hus og fylt på i rør som ikke har vært brukt på en årrekke. Ved helt å fjerne både tank og rør minimerer man rett og slett risikoen for forurensning.

Innetank:

Har du en innetank er det dyrere få den fjernet, siden det ofte er en utfordring å jobbe innendørs og å få fraktet tanken ut. Dermed må man tømme, rense og dele opp tanken for så å frakte den ut. Da er det viktig at ventilasjonen er bra nok, og at man har et godt avsug. Dette tar lenger tid og er mer omstendelig og arbeidet vil være betydelig dyrere.

En oljetank har som regel selskap av en oljefyr – en oljekjel som det også kalles – og i de fleste tilfellene skal denne også fjernes. Be om et prisoverslag for dette, da det varierer stort.

Økonomisk støtte fra Enova

Enova gir støtte til fjerning av oljetank. Fjerningen må skje samtidig med installasjon av en ny varmepumpe eller biovarme. Oljekjelen må derfor erstattes med en fornybar varmekilde til det vannbårne varmeanlegget i huset ditt. Slik fornybar varme kan være vedkjel, pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe, luft-vann-varmepumpe, væske-vann-varmepumpe eller fjernvarme. Du kan få tilbake mellom 10.000- 50.000 NOK for fjerning av oljekjel og tank. Nå kan du også få støtte til å fjerne oljefyren i din fritidsbolig.

Biovarme:

Hvis man velger biobrensel kan den eksisterende tanken benyttes, forutsatt at den er kontrollert av fagkyndig person. Dette fordi at de gamle tankene har ulike levetid utifra hva den består av.

Gjennomføringsprosess

Hammerfest kommune fritar huseiere for søknadsplikt for oppgraving av oljetanker på egen tomt. Det kan være fordelaktig å be om gravemelding for kartlegging av eventuelle kabler eller rør i grunnen.

Rensing og rengjøring skal utføres av godkjent foretak før tanken graves opp, og det skal utstedes et renhetssertifikat på at tanken er klargjort for oppgraving og levering.

Hva dette koster er det ikke mulig for kommunen å oppgi.

 

Hammerfest kommune har i dialog med Finnmark Ressursselskap blitt enige om mottak, og veiledning for prosesser utføres også av Ressursselskapet på Grøtnes.

 

For veiledning/spørsmål kontakt:

-Finnmark Ressursselskap AS

http://www.finnress.no/

E-post: postmottak@finnress.no

-Hammerfest kommune v/byggesaksavdelingen eller Servicekontoret

-Enova

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/?gclid=EAIaIQobChMIkLKXx8Lf2wIVHtwZCh2_Agv2EAAYAiAAEgKxY_D_BwE

 

 


Sigmund J. Andersen

Bygningssjef

Hammerfest kommune

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS